Välkommen på hälsosamtal

Hälsorådgivning för dig som vill leva friskare längre

Du kan påverka din hälsa och längden på ditt liv genom att välja goda livsvanor.

 

Du skattar din hälsa genom att svara på enkätfrågor om dina levnadsvanor. Dina svar tillsammans med mätning av vikt, längd, midjemått, blodtryck samt energimätning och test av födoämnen med hjälp av Bioresonans, ger dig din hälsoprofil. 
På Hälsovågen i Alingsås och Vara arbetar leg. sjuksköterskor. 

Utifrån din hälsoprofil bestämmer vi tillsammans vilka förändringar du vill göra i din livsstil. Tillsammans formulerar vi din hälsoplan.

I hälsosamtalet arbetar vi med: 

 • Kroppslig hälsa
 • Vardagsmotion
 • Trygghet
 • Alkoholvanor
 • Smärta
 • Sömn
 • Psykisk hälsa
 • Kostvanor
 • Droger
 • Socialt
 • Stress
 • Munhälsa

Genom vårt kontaktnät kan vi erbjuda dig stöd och hjälp av olika terapeuter under tiden du gör dina livsstilsförändringar.​

Studier visar att vår livslängd till 20-25% påverkas av
våra gener resterande 75-80 % kan vi påverka med vår livsstil.  Små förändringar i vardagen kan leda till bättre hälsa och 
fler friska år.

Man vandring på en bergssluttning

"Små förändringar gör stor skillnad!"

Din kropp kommer att TACKA dig för varje liten förändring

du gör!

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948)